Mikroszkópos fotó galéria

Állati szövettani metszetek

Férgek elég könnyen beszerezhe- tőek, és jó festéssel igen látványos eredményt produkálnak, ezért eddig főleg azokkal dolgoztunk. Jó- részt a szövettanban rutin eljárás- nak számító hematoxilin -eozin festéssel készültek a metszeteink, (lásd a technikák menüpont alatt).

Növényi szövet metszetek

Növényi szármetszetek, főképp fás szárúakból, beágyazás nélkül, szabadkézzel is viszonylag könnyen készíthetőek, és jól festhetőek. Számos vékonyabb sziromlevél, stb. már önmagában is elég vékony a kis nagyítású vizsgálódáshoz.

Sejten belüli struktúrák

Szűk lehetőségeinkhez mérten, nagy nagyítású képek sejtekről és azok organellumaikról.

Mikroszkopikus élőlények

Izgő, mozgó, apró egysejtűek.

Egyéb érdekességek

A fenti kategóriákba közvetlenül nem sorolható, de említésre méltó szép képek kerülnek ide.

Utolsó frissítés: 2006.10.15.